Font Size

Screen

Direction

Menu Style

Cpanel

YXACT数据采集系统LAN-AD16f

LAN数据采集系统 LAN-AD16f

  • TCP/IP以太网(双绞线)
  • 最大采样率:250kHz
  • 16个模拟输入(16位,±10V,±5V,±2V,±1V)
  • 2个模拟输出(16位,±10V)
  • 每台有16个数字输入和16个数字输出通道
  • 1个计数器(独立的)
  • 同步
  • 牢固的铝合金外壳
You are here 信号放大与数据采集 数据采集系统 数据采集系统LAN-AD16f